Skip to content

Is uw organisatie klaar voor de AVG?

Vrijwel iedere organisatie krijgt te maken met het verwerken van persoonsgegevens, waaronder gegevens van klanten of werknemers. In een wereld die steeds meer digitaliseert krijgt ook het MKB steeds vaker te maken met het privacyrecht. Voldoet uw organisatie al aan de nieuwe wettelijke eisen?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacy wetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt te vervallen.

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht.

Wat kunt u doen?

Het onderwerp privacy speelt bij veel leden van het MKB Leidschendam-Voorburg, maar het is voor de meeste ondernemers lastig om hier grip op te krijgen en om er concreet invulling aan te geven. Wist u dat u onder de AVG bijvoorbeeld verplicht bent om de gegevensverwerkingen binnen uw organisatie in een overzicht in kaart te brengen?

Om de MKB’er te helpen bij de komst van de AVG hebben Awareways en Geelkerken Linskens Advocaten de handen ineengeslagen: wij bieden MKB’ers concrete handvatten!

Awareways

Awareways richt zich op de menskant van informatiebeveiliging en leert medewerkers in een organisatie om risico’s te herkennen en daarnaar te handelen. Door de inzet van psychologen en marketing- en communicatiespecialisten benadert Awareways dit vraagstuk op een andere en unieke wijze waardoor de mate van informatiebewustzijn aantoonbaar wordt vergroot. Awareways biedt meerdere e-learning modules aan, waaronder de AVG  Privacy module, om de bewustwording omtrent de AVG binnen uw organisatie te vergroten

De mens is de belangrijkste schakel in de beveiligingsketen

7 van de 10 beveiligingsincidenten worden veroorzaakt door een menselijke fout

Geelkerken Linskens Advocaten

Geelkerken Linskens Advocaten ondersteunt een breed scala van ondernemers en overheden in de regio met juridische bijstand vanuit de vestigingen in Leiden en Den Haag. De kijk vanuit verschillende invalshoeken – waaronder privacyrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht – maakt dat de advocaten van Geelkerken Linskens Advocaten specialisten zijn in het leggen van dwarsverbanden. Geelkerken Linskens Advocaten adviseert ondernemers bij het voldoen aan de wettelijke eisen van de nieuwe AVG.

Inventarisatiegesprek

Speciaal voor de MKB’ers die zijn aangesloten bij MKB Leidschendam-Voorburg biedt Geelkerken Linskens Advocaten een inventarisatiegesprek aan voor het gereduceerde tarief van € 50,- in plaats van € 150,-. Tijdens dit gesprek wordt in kaart gebracht wat uw organisatie vanuit juridisch perspectief kan doen om zich voor te bereiden op de AVG. Moeten er bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten gesloten worden met externe partijen en/of heeft uw organisatie een interne meldcode datalekken nodig? Uiteraard kan Geelkerken Linskens Advocaten dit soort zaken direct oppakken tegen een aantrekkelijke vaste prijsafspraak. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

– Een standaard verwerkersovereenkomst voor € 500,-
– Een interne meldcode datalekken voor € 250,-
– Een gedragscode digitale werkomgeving voor € 350,-
– Een model voor het overzicht van de verwerkingen en hulp bij het invullen daarvan voor € 500,-

* Alle bedragen zijn ex BTW

Heeft u geen behoefte aan een algemene check, maar heeft u wel een concrete vraag omdat er bijvoorbeeld een laptop is gestolen of omdat er een e-mail met persoonsgegevens naar de verkeerde persoon is verstuurd? Ook dan kunt u bij Geelkerken Linskens Advocaten terecht.

Bel of mail vrijblijvend met Ilona Uilenberg van Geelkerken Linskens Advocaten:

ImageGen

i.uilenberg@gl-advocaten.nl
071-5124443
06-22017561

 

Schermafbeelding 2018-04-20 om 14.42.41