dossier-recreatie-en-toerisme

Recreatie en Toerisme in Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg heeft veel moois te bieden aan haar inwoners en bezoekers. Goed bereikbaar, in het midden van de randstad vormt de gemeente een bijzondere combinatie van stad, groen, water, winkelen en historie. De afgelopen jaren is er, mede op initiatief van MKB Leidschendam-Voorburg veel aandacht besteed aan een duurzame, toekomstgerichte aanpak van toerisme en recreatie. 

 

Belangrijkste Actiepunten

Gerealiseerde ontwikkelingen

 • Toeristenbelasting inzetten voor promotie Recreatie & Toerisme
 • Groen en Vliet profileren als toeristische trekpleister
 • Passantenhaven Voorburg
 • Kunst en Cultuur gebruiken als economische meerwaarde

Actieve ontwikkelingen

 • Toekomstvisie Recreatie & Toerisme vanuit gemeente en ondernemers
 • Ontwikkeling Leidsenhage naar ‘Mall of the Netherlands’
 • Centrummanagement en toekomstvisie winkelgebieden Damcentrum, Huygenskwartier en Julianabaan.

Gewenste ontwikkelingen

 • Duidelijke parkeerroutes voor trekpleisters zoals Leidsenhage, Huygenskwartier en Vlietland
 • Gemeentebreed actieprogramma Recreatie & Toerisme
 • Fietsverbinden buitengebied
 • Stadspromotie in samenwerking met omliggende gemeenten

Wat doet MKB Leidschendam-Voorburg?

MKB Leidschendam-Voorburg speelt een actieve rol in Platform EOA, waaruit veel projecten gericht op Recreatie en Toerisme zoals Er op uit in Leidschendam-Voorburg vanuit geïnitieerd zijn. Daarnaast denken we, op uitnodiging van de gemeente regelmatig mee aan bijeenkomsten. Voor ontwikkelingen op langere termijn behartigt MKB Leidschendam-Voorburg de belangen van ondernemers richting gemeente, politieke partijen en andere stakeholders.  

Meedenken en meehelpen over Recreatie en Toerisme in Leidschendam-Voorburg

Heeft u zelf ideeën of plannen voor verbetering van Recreatie en Toerisme binnen de gemeente? Dan nodigen we u graag uit deze met ons te delen. MKB Leidschendam-Voorburg hecht veel belang aan inbreng en initiatieven van ondernemers en denkt graag mee hoe we hier concreet met elkaar aan kunnen werken.