Skip to content
mkb-leidschendam-voorburg-banner

Voor u als ondernemer

MKB Leidschendam-Voorburg speelt een actieve rol in het aantrekkelijk houden van ondernemerschap binnen de gemeente voor nu en in de toekomst. Dit doen we veel door vooruit te kijken, in gesprek te zijn met gemeente, politiek en andere stakeholders. 

Naast deze toekomstgerichte aanpak wil MKB Leidschendam-Voorburg ook op praktische wijze van toegevoegde waarde zijn voor ondernemers. Zo organiseert MKB Leidschendam-Voorburg in samenwerking met VOC en LBC twee keer per jaar een grote netwerkbijeenkomst (Nieuwjaarsborrel en Business Barbecue), is er een maandelijkse StammTisch waar ondernemers op informele wijze bij kunnen praten en organiseren wij verschillende themabijeenkomsten. 

Dankzij ons grote netwerk van ondernemers, goede contacten met de gemeente en als lokaal partner van MKB Nederland kan MKB Leidschendam-Voorburg ook ondersteunen in praktische zaken waar een ondernemer tegenaan loopt. Denk hierbij aan een stroef lopende vergunningsaanvraag, belemmeringen in het ondernemerschap door onduidelijke regelgeving, niet weten bij welke partij of instantie u met een vraag terecht kunt. MKB Leidschendam-Voorburg denkt in deze gevallen graag mee!

Als grote ondernemersvereniging zijn we ook regelmatig in staat voordelen of waardevolle informatie voor onze leden toegankelijk te maken. 

 

Missie

MKB Leidschendam-Voorburg heeft als missie om een centrale rol te spelen in de ontwikkeling van een optimaal ondernemersklimaat binnen de gemeente. Dit streven wij na, in samenwerking met lokale ondernemers, gemeente en andere stakeholders.

Visie

Leidschendam-Voorburg is een onderdeel van de randstad met unieke eigenschappen. In samenwerking met de overige gemeenten in de randstad maken we optimaal gebruik van elkaars krachten. Binnen de gemeente vormt MKB; lokaal ondernemerschap de drijvende kracht van de economie en maken we optimaal gebruik van de unieke krachten die Leidschendam-Voorburg binnen de randstad biedt.

Strategie

MKB Leidschendam-Voorburg is een belangrijke initiator en/of partner bij ontwikkelingen en activiteiten die het ondernemersklimaat binnen gemeente Leidschendam-Voorburg raken. MKB Leidschendam-Voorburg speelt hierin een positieve, meedenkende en opbouwende rol. Het belang van de ondernemers, zowel nu als in de toekomst, staat hierbij centraal: Een sterk MKB is een sterk Leidschendam-Voorburg.

MKB Leidschendam-Voorburg opereert op basis van vier pijlers:

Informeren

Een belangrijke taak van MKB Leidschendam-Voorburg is ondernemers te informeren over ontwikkelingen die van invloed zijn op het ondernemen binnen de gemeente. 

Ondersteunen

MKB Leidschendam-Voorburg speelt een actieve rol in het ondersteunen van alle ondernemers. Daarnaast ondersteunen we ondernemers in specifiekere gevallen zo goed mogelijk.

Vertegenwoordigen

Veel ontwikkelingen binnen de gemeente hebben invloed op het ondernemersklimaat. MKB Leidschendam-Voorburg vertegenwoordigt bij deze ontwikkelingen de belangen van ondernemers.

Verbinden

MKB Leidschendam-Voorburg stimuleert samenwerking tussen ondernemers, maar ook met bestuur en politiek. Denk hierbij aan het organiseren van bijeenkomsten of door actief te zoeken naar samenwerkingen.