dossier-ondernemersklimaat

Vestigingsklimaat

Bij de vraag waar een onderneming zich wil vestigen geven een goede bereikbaarheid en de aanwezigheid van goede voorzieningen de doorslag. Heeft een ondernemer eenmaal zijn of haar oog op een locatie laten vallen, dan is het van belang zo snel mogelijk van start te kunnen gaan. Natuurlijk moet een ondernemer bepaalde overheidsvoorschriften in acht nemen en wellicht zijn er bepaalde vergunningen nodig, maar voorkómen dient te worden dat al die vestigingsregels de keuzevrijheid van de ondernemer onnodig beperken. MKB Leidschendam-Voorburg zet zich in voor een uitstekende bereikbaarheid van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk, maakt zich sterk voor een vermindering van regeldruk en optimale communicatie tussen ondernemers en de lokale overheid met korte lijntjes.

Belangrijkste Actiepunten

Gerealiseerde ontwikkelingen

De aanstelling van een accountmanager bedrijven

MKB Leidschendam-Voorburg lobbyt tussen de gemeente en ondernemer en houdt de lijntjes kort. Mede dankzij deze lobby heeft de gemeente de functie van accountmanager bedrijven in het leven geroepen. Kim van Loon is de persoon die de ontwikkeling van het beleid kent, de weg weet in onze gemeente en binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijven die in contact willen komen met Kim van Loon kunnen haar bereiken op tel. 070-3009397 of per e-mail: k.van.loon@lv.nl.

De aanstelling van een centrummanager

MKB Leidschendam-Voorburg heeft stevig gepleit voor een centrummanager voor de winkelgebieden Historisch Voorburg, Leidschendam Centrum en De Julianabaan. Sinds mei 2015 is Jacq Cornelissen aan de slag. Samen met de winkeliersverenigingen werkt hij hard aan voorzieningen om deze winkelgebieden toekomstbestendig te houden. Jacq kunt u bereiken via jjl.cornelissen@lv.nl.

De aanvraag van een drank- en horecawetvergunning online

MKB Leidschendam-Voorburg pleit voor vereenvoudiging van vergunningenprocedures. Een voorbeeld van een succesvolle verbetering is de mogelijkheid tot het online aanvragen van een drank- en horecawetvergunning

Gewenste ontwikkelingen

 • Ruim overbodige formulieren, vergunningen en regels op, en verbeter de service en concentreer inspecties op de werkelijke risico’s en structurele overtreders
 • Eén betrouwbaar basisinformatiesysteem dat aansluit op een elektronisch ondernemersdossier op de gemeentewebsite
 • De ontwikkeling van het product flitsvergunning: eenvoudige, reguliere Omgevingsvergunningen sneller afgeven door adviseurs van diverse afdeling te laten samenwerken
 • Verruiming gebruiksmogelijkheden vrijkomende agrarische bebouwing
 • Flexibele regels voor beroepen en kleinschalige bedrijven aan huis
 • Ontwikkeling van Leidsenhage naar ‘Mall of the Netherlands’
 • Duidelijke parkeerroutes en parkeerverwijssystemen
 • Verbetering van de bereikbaarheid van Leidschendam-Centrum
 • Ontwikkeling van een Derde Oeververbinding
 • Ontwikkeling van passantenhaven Voorburg
 • Vergroten van de ontmoetingsfunctie van het Stationsplein
 • De ontwikkeling van een gemeentelijk ondernemersloket, zowel fysiek als digitaal

Wat doet MKB Leidschendam-Voorburg?

MKB Leidschendam-Voorburg speelt een actieve rol in Platform EOA, waaruit veel projecten gericht op Recreatie en Toerisme zoals Er op uit in Leidschendam-Voorburg vanuit geïnitieerd zijn. Daarnaast denken we, op uitnodiging van de gemeente regelmatig mee aan bijeenkomsten. Voor ontwikkelingen op langere termijn behartigt MKB Leidschendam-Voorburg de belangen van ondernemers richting gemeente, politieke partijen en andere stakeholders.  

Meedenken en meehelpen over het ondernemrsklimaat in Leidschendam-Voorburg

Heeft u zelf ideeën of plannen voor verbetering van het ondernemersklimaat binnen de gemeente? Dan nodigen we u graag uit deze met ons te delen. MKB Leidschendam-Voorburg hecht veel belang aan inbreng en initiatieven van ondernemers en denkt graag mee hoe we hier concreet met elkaar aan kunnen werken.