Skip to content
dossier-ondernemersklimaat

Vestigingsklimaat

Bij de vraag waar een onderneming zich wil vestigen geven een goede bereikbaarheid en de aanwezigheid van goede voorzieningen de doorslag. Heeft een ondernemer eenmaal zijn of haar oog op een locatie laten vallen, dan is het van belang zo snel mogelijk van start te kunnen gaan. Natuurlijk moet een ondernemer bepaalde overheidsvoorschriften in acht nemen en wellicht zijn er bepaalde vergunningen nodig, maar voorkómen dient te worden dat al die vestigingsregels de keuzevrijheid van de ondernemer onnodig beperken. MKB Leidschendam-Voorburg zet zich in voor een uitstekende bereikbaarheid van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk, maakt zich sterk voor een vermindering van regeldruk en optimale communicatie tussen ondernemers en de lokale overheid met korte lijntjes.

Wat doet MKB Leidschendam-Voorburg?

MKB Leidschendam-Voorburg speelt een actieve rol in Platform EOA, waaruit veel projecten gericht op Recreatie en Toerisme zoals Er op uit in Leidschendam-Voorburg vanuit geïnitieerd zijn. Daarnaast denken we, op uitnodiging van de gemeente regelmatig mee aan bijeenkomsten. Voor ontwikkelingen op langere termijn behartigt MKB Leidschendam-Voorburg de belangen van ondernemers richting gemeente, politieke partijen en andere stakeholders.  

Meedenken en meehelpen over het ondernemrsklimaat in Leidschendam-Voorburg

Heeft u zelf ideeën of plannen voor verbetering van het ondernemersklimaat binnen de gemeente? Dan nodigen we u graag uit deze met ons te delen. MKB Leidschendam-Voorburg hecht veel belang aan inbreng en initiatieven van ondernemers en denkt graag mee hoe we hier concreet met elkaar aan kunnen werken.