dossier-onderwijs-en-arbeidsmarkt

Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt

Met grotere werkgevers, onderwijs, gemeente en UWV Werkbedrijf werkt MKB LV samen in het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt aan een beter sociaal-economische klimaat in Leidschendam-Voorburg. Doel is het creëren van banen, meer mensen aan het werk helpen en het leren en ondernemen stimuleren. 

De Platformagenda kent vijf overkoepelende thema’s: Ruimte voor ondernemen; Comfortabel ondernemen; Ondernemend leren; Ondernemend werken; Impulsen voor ondernemen.

 

Belangrijkste Actiepunten

Gerealiseerde ontwikkelingen

  • Samenwerking met ID-College
  • Cursus netwerken voor MBO-leerlingen
  • Realiseren van stageplaatsen in winkelgebieden

Actieve ontwikkelingen

  • kennisuitwisseling tussen ondernemers en studenten
  • Digitale les ‘Ondernemend gedrag’ 
  • Meewerken aan het project Jongeren in de Lift

Gewenste ontwikkelingen

  • Arbeidsmarkt effectief ondersteunen

Wat doet MKB Leidschendam-Voorburg?

MKB Leidschendam-Voorburg speelt een actieve rol in Platform EOA, waaruit veel projecten gericht op Recreatie en Toerisme zoals Er op uit in Leidschendam-Voorburg vanuit geïnitieerd zijn. Daarnaast denken we, op uitnodiging van de gemeente regelmatig mee aan bijeenkomsten. Voor ontwikkelingen op langere termijn behartigt MKB Leidschendam-Voorburg de belangen van ondernemers richting gemeente, politieke partijen en andere stakeholders.  

Intentie van het Platform

Een integrale aanpak van de sociaaleconomische opgaven in Leidschendam-Voorburg. Dat is de intentie van het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt. Het platform bestaat uit gedreven vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheids- en onderwijsinstanties. Samen werken zij aan Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Groei & ondernemen, Ondernemend leren, Comfortabel ondernemen en Ruimte voor ondernemen. Elke partij levert een bijdrage vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.