Skip to content
dossier-stimuleren-ondernemerschap

Stimuleren ondernemerschap

MKB Leidschendam-Voorburg waakt over de economische belangen van onze stad en telt ongeveer 600 bedrijven als lid. Onze missie is het scheppen van een winstgevend ondernemingsklimaat, zowel in economisch als in maatschappelijk opzicht. Dit doen wij door in samenwerking met de gemeente voorwaarden te scheppen waardoor de concurrentiepositie van onze leden verbetert. Zonder bloeiend bedrijfsleven is Leidschendam-Voorburg geen aantrekkelijke stad om in te wonen, werken, leren en recreëren. Alleen ondernemerschap kan oplossingen bedenken, innovaties losmaken en zo bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Ondernemers hebben een gemeente nodig met een sterke economische agenda om groei te stimuleren en onnodige belemmeringen weg te nemen of te voorkomen.

Wat doet MKB Leidschendam-Voorburg?

MKB Leidschendam-Voorburg treedt op als ‘zakenpartner’ van onze leden in de behartiging van hun belangen richting instanties die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering en het bedrijfsresultaat van het midden- en kleinbedrijf. Met grotere werkgevers, Kamer van koophandel, onderwijs, gemeente en UWV Werkbedrijf werkt MKB Leidschendam-Voorburg samen aan een beter sociaal-economisch klimaat in de gemeente. Doel is om banen te creëren, meer mensen aan het werk te helpen en het ondernemen te stimuleren.

Ondernemersprijs en Business Award

De kracht van samen ondernemen wordt aangemoedigd door jaarlijks de MKB LV Ondernemersprijs uit te reiken aan een ondernemer die zich innovatief profileert en daarbij de samenwerking met anderen niet schuwt. Daarnaast reikt MKB LV de Business Award uit aan een persoon of groepering in het publieke domein die zich extra onderscheiden heeft als het gaat om het bevorderen van het ondernemersklimaat in Leidschendam-Voorburg.