bereikbaarheid-extra-oeververbinding

Bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg heeft dankzij de centrale ligging en goede ontsluitingswegen veel potentie. Het is belangrijk dat het verkeer ook zijn weg door de gemeente, bij de ondernemers kan vinden. Deze verkeersroutes moeten duidelijk zijn en er moet voldoende (gratis) parkeergelegenheid zijn.

 

Belangrijkste Actiepunten

Gerealiseerde ontwikkelingen

  • Ontsluiting Stompwijk
  • Reconstructie aanleg Verbindingsweg Stompwijkseweg en aanleg verbindingsweg

Actieve ontwikkelingen

  • Bereikbaarheid Damcentrum

Gewenste ontwikkelingen

  • Blijvend geen betaald parkeren in de gehele gemeente
  • Duidelijke parkeerroutes

Wat doet MKB Leidschendam-Voorburg?

MKB Leidschendam-Voorburg speelt een actieve rol als belangenbehartiger van ondernemers richting gemeente, politieke partijen en andere belanghebbenden. Zo zijn wij aanwezig bij inspraaktrajecten, raadsvergaderingen en andere belangrijke momenten om de wensen en zorgen van ondernemers onder de aandacht te brengen. 

Meedenken en meehelpen over bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg

Bent u ondernemer en vindt u de bereikbaarheid binnen de gemeente een belangrijk punt van aandacht, neem dan contact op om uw visie en suggesties te delen. Betrokken ondernemers met kennis van onderwerpen zoals bereikbaarheid zijn van groot belang voor de vereniging om de belangen van ondernemers goed te vertegenwoordigen.