Skip to content
mkb-leidschendam-voorburg-slider-home4

Samenvatting politiek manifest 2018 – 2022 ‘Ruim baan voor ondernemerschap’

Er is op het gebied van ondernemerschap behoefte aan ambitie en visie vanuit de gemeente. Waar willen we in samenwerking naartoe werken? Het type ondernemer binnen de gemeente is veranderd en vraagt om een andere in- vulling van bedrijfsruimte en een flexibele, meedenkende en faciliterende rol vanuit de gemeente.

Daarnaast is er aandacht nodig voor de uitstraling en dienstverlening van de gemeente. Door dit meetbaar te maken in de vorm van MKB NL enquête voor MKB-vriendelijkste gemeente, kan de gemeente actief aan verbeterpunten werken.

Aandacht voor de regio

Ruim baan voor ondernemerschap vraagt ook om aansluiting binnen de regio (MRDH Roadmap Next Economy). Welke ambities eigent de gemeente zich hiervan toe? Waar liggen op andere gebieden kansen voor samenwerking?

Vestigingsklimaat

Bij de vraag waar een onderneming zich wil vestigen geven een goede bereikbaarheid en de aanwezigheid van goede voorzieningen de doorslag.

Stimuleren ondernemerschap

Onze missie is het scheppen van een winstgevend ondernemingsklimaat, zowel in economisch als in maatschappelijk opzicht. 

Detailhandel

Leidschendam-Voorburg heeft op het gebied van winkelen veel te bieden aan haar inwoners en bezoekers.

Bereikbaarheid

Het is belangrijk dat de bewoners hun weg door de gemeente, naar de ondernemers kunnen vinden.

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Het platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt is een samenwerkingsverband dat leren en werken stimuleert.

Zorgeconomie

MKB Leidschendam-Voorburg draagt bij aan het ontwikkelen van een gezonde lokale zorgeconomie.
 

Aandacht voor sectoren

Detailhandel – optimaal gebruik maken van Mall of the Netherlands (MotN), duidelijke (hierbij aansluitende) visie voor overige winkelgebieden: Leidschendamse loper (wandel/fietsverbinding MotN – sluis L’dam Centrum) en Voorburgse loper (Huygenskwartier/vernieuwde Binckhorst).

Recreatie & toerisme – voortvarende uitwerking visie recreatie & toerisme. Duidelijk gericht op inwoners LV en metropoolregio.

Zorgeconomie – connectie met lokaal ondernemerschap nadrukkelijk zoeken.

Zakelijke dienstverlening – gebruik maken van goed bereikbare locaties (Polulierendreef, Overgoo), flexibele bedrijfshuisvesting met goede digitale infrastructuur en inzetten op broedplaatsen voor startend ondernemerschap: (expats, startende ondernemers), mede door vestigingsplaats te bieden in hart van kenniscentrum Rotterdam – Delft – Leiden.

Maakindustrie en bouw – Combinatie van kleinschalige lokale ambacht, stimuleren kleinschalige inno- vatieve ontwikkelingen en gezamenlijke ambities overheid en ondernemers op gebied van duurzaamheid, in lijn met Roadmap Next Economy.