Skip to content
dossier-zorgeconomie

Zorgeconomie

Verschuiving van zorg van landelijke overheid naar lokale overheid, vergrijzing en aanpassingen in de zorg. Meer dan ooit ligt de bal bij lokale ondernemers om invulling te geven aan een hoog zorgniveau dat de leefbaarheid van de gemeente ten goede komt. MKB Leidschendam-Voorburg draagt bij aan het ontwikkelen van een gezonde lokale zorgeconomie door middel van kennisdeling, het verbinden van ondernemers, overheid en zorgvragers. 

Wat doet MKB Leidschendam-Voorburg?

Met de veranderde regelgeving en zaken als vergrijzing verandert er veel voor ondernemers in de zorg en in gerelateerde beroepen. Als MKB Leidschendam-Voorburg streven wij naar een goede voorlichting voor zorgondernemers en het inzichtelijk maken van kansen voor lokale ondernemers. 

Meedenken en meehelpen over de zorgeconomie in Leidschendam-Voorburg

Heeft u zelf ideeën of plannen voor verbetering van de zorgeconomie binnen de gemeente? Dan nodigen we u graag uit deze met ons te delen. MKB Leidschendam-Voorburg hecht veel belang aan inbreng en initiatieven van ondernemers en denkt graag mee hoe we hier concreet met elkaar aan kunnen werken.