Goed nieuws! Verlaging van de contributie per 2018!