Skip to content
bereikbaarheid-extra-oeververbinding

Extra oeververbinding Leidschendam

Huidige status

Tegen de wens van college stemt raad in met het advies van de adviesraad om de twee overgebleven opties (verkeersregulerende maatregelen en extra oeververbinding) verder te onderzoeken. 

 

Over de Extra oeververbinding

Bereikbaarheid is al langere tijd een probleem rondom het Sluisje en winkelcentrum Damplein. Vooral in en rond de spits ontstaat er vaak veel verkeersdrukte rondom de brug over de vliet. De enkele rijbaan en het gebruik van de brug voor vaarverkeer zorgen geregeld voor veel oponthoud en hiermee overlast van bewoners en winkeliers aan de wegen rond de brug.

De aanleg van de N14 (tunnel) heeft deze verkeersdruk deels ontlast, maar nooit weggenomen. Gezien de toekomstige ontwikkelingen van toenemend verkeer en een vernieuwd Leidsenhage is de verwachting dat de verkeershinder alleen maar verder zal toenemen. Met de ontwikkeling van Klein Plaspoelpolder is het belangrijk dat er een besluit wordt genomen over deze oeververbinding, zodat hier in de ontwikkeling van dit gebied rekening mee kan worden gehouden. 

Contactpersoon MKB Leidschendam-Voorburg

mkb-bestuurslid-jos-zuidwijk

Jos Zuidwijk
jos@mkb-lv.nl